A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

PID regulator


Zasada działania regulatora PID opiera się na równaniu, które opisuje wielkość regulowaną jako wynik działania części proporcjonalnej, części całkującej i części różniczkującej.
Regulatory PID coraz częściej są wbudowywane w oprogramowanie falowników. Wykorzystujemy je np. do utrzymywania stałego ciśnienia w instalacjach wodnych czy temperatury w instalacjach wentylacyjno-kilmatyzacyjnych.
Dzięki temu przy małych instalacjach bez sterowników nadrzędnych po podłączeniu przetwornika ciśnienia bezpośrednio do falownika uzyskujemy sterowanie pompą z utrzymywaniem stałego ciśnienia w instalacji wodociągowej.
W celu uruchomienia regulatora PID w falowniku musimy zdeklarować dwie zmienne:
- zmienna procesowa (pomiar ciśnienia - przetwornik podłączony do wejścia analogowego falownika)
- zmienna ustawcza - zadawanie ciśnienia roboczego
Zmienna przez którą wprowadzamy ciśnienie robocze, może być zadawana przez: zadajnik zewnętrzny, potencjometr wbudowany w falownik lub zewnętrzny podłączony do drugiego wejścia analogowego lub wprowadzać ją możemy za pomocą klawiatury panela falownika.
 
Informacja
Pamiętać należy o stosowaniu kabli ekranowanych do podłączania urządzeń zewnętrznych z falownikiem.

Ocena: 4.51/5 opinii: 37