A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

PE - przewód ochronny


PE - przewód ochronny, uziemiony przewód ochronny nie obciążony prądami roboczymi. Spełniający wymogi ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania. W kablach silnikowych ekran jako element ochrony przeciwzakłóceniowej nie powinien być wykorzystywany jako samodzielny przewód ochronny PE, przewód ochronny powinien znajdować się "wewnątrz ekranu", nie powinien być to osobny przewód ułożony poza kablem.
Kolorystyka przewodu PE: izolacja w kolorze żółto-zielonym.
Ocena: 4.42/5 opinii: 26