A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

JOG


Funkcja wymuszania częstotliwości stałej w falowniku. Częstotliwość tę można dowolnie programować w zakresie pracy falownika. JOG można wywoływać poprzez zaprogramowanie wejścia lub wejść cyfrowych, większość falowników obecnie produkowanych można zaprogramować w taki sposób aby jedno wejście lub kombinacja kilku wejść tworzyła różne częstotliwości.
 
Informacja
Funkcja JOG ma pierwszeństwo w sterowaniu, oznacza to że w chwili jej uaktywnienia, falownik podąża do wcześniej przypisanej częstotliwości danego JOGa a częstotliwość ustawiona np. potencjometrem jest pomijana.

Ocena: 4.13/5 opinii: 47

Słownik litera j