A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

DTC Direct Torque Control


DTC Direct Torque Control - Bezpośrednie sterowanie momentem to najbardziej zaawansowana metoda sterowania silnikiem prądu przemiennego, która pozwala na dokładną kontrolę zarówno prędkości obrotowej silnika i momentu obrotowego bez sprzężenia zwrotnego-enkodera na wale silnika.
Metoda bezpośredniego sterowania momentu DTC bazuje na analizie właściwości silnika klatkowego. Obserwując przebiegi czasowe napięcia fazowego, strumienia skojarzonego stojana oraz momentu, silnika klatkowego przy zasilaniu z falownika o sinusoidalnej modulacji szerokości impulsów, można zauważyć następującą prawidłowość:
- pod wpływem niezerowego napięcia strumień porusza się do przodu, a moment elektromagnetyczny wzrasta,
- przy napięciu zerowym strumień pozostaje stały, a moment elektromagnetyczny maleje.
Tak więc istnieje naturalne odsprzężenie w sterowaniu momentu i strumienia silnika. W układzie tym pomija się regulację nadążną prądu stojana i kluczami falownika (IGBT) steruje się tak, by jednocześnie wpływać na wartość momentu silnika oraz na amplitudę strumienia magnetycznego określającego stan "wzbudzenia" silnika. Dzięki ciągłemu (co 25 mikrosekund) uaktualnianiu stanu silnika oraz porównywaniu wartości bieżących z wartościami odniesienia, każde pojedyncze przełączenie w falowniku jest określane oddzielnie.

Korzyści ze stosowania sterowania DTC

DTC umożliwia precyzyjne sterowanie momentem bez potrzeby sprzężenia zwrotnego. Szybka odpowiedź na zapotrzebowanie momentu obrotowego, co znacznie skraca czas spadku prędkości podczas obciążenia przejściowego, przynosząc o wiele lepszy proces kontroli i bardziej spójny produkt. Kontrola momentu obrotowego przy niskich częstotliwościach, szczególnie korzystne przy napędach dźwigowych. Liniowość momentu, jest to ważne w precyzyjnych zastosowaniach takich jak nawijarki, używane w przemyśle papierniczym, gdzie dokładne utrzymywanie stałego poziomu uzwojenia jest krytyczna. Dynamiczna dokładność prędkości, co pomaga przy nagłych zmianach obciążenia - silnik może powrócić bardzo szybko do stanu stabilnego.
Ocena: 4.48/5 opinii: 75