A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Boost


W silnikach asynchronicznych przy niskich częstotliwościach reaktancja statora jest bardzo mała. Spadek napięcia na samym statorze może wynosić około 20V. Widać stąd, że napięcie podawane przez falownik na zaciski silnika (przy niskich częstotliwościach) nie jest w stanie wytworzyć strumienia magnetycznego w silniku a co za tym idzie również momentu obrotowego.
W takich przypadkach pomocne może być forsowanie "boost", pozwalające na podwyzszenie napięcia początkowego przy starcie falownika. Na wykresie zaprezentowano krzywą zależności częstotliwości od napięcia, widać na nim napięcie początkowe przy 0Hz=0V jak również z ustawionym dwudziesto-procentowym podbiciem napięcia.
W różnych falownikach istnieją różne granice maksymalnego ustawienia napięcia początkowego, zazwyczaj jest to zakres 0...30%. W niektórych modelach można również ustawiać stromość narastania napięcia początkowego.
Ocena: 4.18/5 opinii: 17