A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Autoreset


Automatyczne resetowanie alarmu lub błędu falownika. Funkcja ta może być aktywowana lub dezaktywowana oraz można określać po jakim czasie automatyczne resetowanie nastąpi oraz można ustawić ilość autorestartów po której nastąpi zablokowanie falownika.
Ocena: 4.36/5 opinii: 11