A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Absolutny enkoder


Enkoder absolutny jest przetwornikiem obrotowo-kodowym. Cechą charakterystyczną enkodera absolutnego jest zdolność do zapamiętania aktualnej pozycji nawet po wyłączeniu napięcia zasilania. Enkoder ten generuje sygnał kodowany, np dwójkowy lub Gray'a .
Rozróżniamy dwa typy enkoderów absolutnych: jednoobrotowe i wieloobrotowe. Enkodery jednoobrotowe rozróżniają pozycje tylko w zakresie jednego obrotu. Enkodery wieloobrotowe generują sygnał wyjściowy informujący zarówno o pozycji kątowej jak również i o liczbie wykonanych obrotów.
Ocena: 4.10/5 opinii: 21