Rozrusznik ze stycznikiem sieciowym i  transformatorem
Trójfazowy rozrusznik samoczynny po stronie stojana ze stycznikiem sieciowym i transformatorem rozruchowym, 1-stopniowy, 3-fazowy.

Opis działania

Naciśnięcie przycisku I włącza jednocześnie stycznik gwiazdy Q13, przekaźnik czasowy K1 i poprzez zestyk zwierny Q13/13-14 stycznik stopni Q16. Samopodtrzymanie poprzez K1/13-14. Po przebiegu działania K1, zestyk rozwierny K1/55-56 odłącza stycznik gwiazdy Q13 i poprzez zestyk zwierny Q13/13-14 stycznik Q16. Transformator rozruchowy jest wyłączony z pracy, silnik biegnie ze znamionowymi obrotami. Ponowny rozruch jest możliwy tylko wtedy, gdy wcześniej został naciśnięty przycisk 0, lub przy przeciążeniu wyłączył zestyk rozwierny 95-96 przy przekaźniku przeciążeniowym F2. Przy zadajniku stykowym ciągłym przekaźnik F2 musi mieć zawsze włączoną blokadę ponownego włączenia. Gdy F2 wyłączy silnik, to można go ponownie uruchomić tylko po skasowaniu blokady.

Dobór styczników
napięcie rozruchu=0,7 x Uemoment rozruchowy=0,49 x włączenie bezpośrenie
prąd załączenia=0,49 x włączenie bezpośrednieQ1, Q11=Ie
IA/Ie=6Q16=0,6 x Ie
tA=10sQ13=0,25 x Ie
S/h30
Sterowanie
Q16: Stycznik stopni
K1: Przekaźnik czasowy
Q11: Stycznik sieciowy
Q13: Stycznik gwiazdy
Ocena: 0.75/5 opinii: 67