Dobór falowników-napięcie zasilające
W przypadku małych silników do 2,2 kW, mamy możliwość zastosowania falownika z zasilaniem jednofazowym 230V z wyjściem trójfazowym 3x230V. Standardowym, ogólnoprzemysłowym napięciem zasilającym falowników jest 400V. Oczywiście istnieją inne wielkości napięć zasilających np. w przemyśle ciężkim czy górnictwie stosowane jest napięcie 500V. Aby wykorzystać falowniki z zasilaniem jednofazowym musimy spełnić pewne warunki zarówno od strony technologicznej jak i od możliwości połączeniowych silnika elektrycznego.

Silnik trójkąt-gwiazda 230/400V

połączenie silnika dla falownika jednofazowegoW przypadku silnika z możliwością połączeń trójkąt=230V i gwiazda=400V, można stosować falowniki z zasilaniem jednofazowym jak i trójfazowym. Taki układ pozwala nam na dowolność wykorzystywania falowników z różnymi poziomami napięć zasilających. Należy zwrócić uwagę na to że zasilając silnik tego typu z falownika jednofazowego, prąd wyjściowy jest większy niż przy instalacji falownika z zasilaniem 400V.

Stosując falownik z zasilaniem jednofazowym, silnik (230/400V) należy połączyć w trójkąt.
Stosując falownikiem z zasilaniem trójfazowym 400V silnik (230/400V) należy połączyć w gwiazdę.

Silnik trójkąt-gwiazda 400/660V

połączenie silnika dla falownika trójfazowegoW przypadku silnika z możliwością połączeń trójkąt=400V i gwiazda=660V, można stosować standardowe falowniki z zasilaniem trójfazowym 400 V.

Stosując falownikiem z zasilaniem trójfazowym 400V silnik (400/660V) należy połączyć w trójkąt.

Pamiętajmy!
Napięcie wyjściowe falownika to poziom napięcia zasilającego Uwy = 0...Uwe.

Ocena: 4.75/5 opinii: 67