Budowa falownika - informacje ogólne

Mimo że od budowy pierwszego falownika upłynęło już kilkadziesiąt lat, podstawowy schemat blokowy nie uległ zmianie.
Niezależnie od nazwy serii, typu czy producenta, konstrukcyjnie falownik dzielimy na cztery elementy które znajdują się we wszystkich modelach falowników:
Prostownik
Zasilany z jednej lub trzech faz napięcia przemiennego (AC), na wyjściu prostownika generowane jest stałe napięcie pulsacyjne. Prostowniki znajdujące się w falownikach mogą być jako niesterowalne (4, 6 lub 12-sto pulsowe) oraz sterowalne, zbudowane w oparciu o tyrystory lub tyrystorowo-diodowe.

Stopień pośredni
Rozróżniamy trzy rodzaje stopni pośrednich:
1 - zamieniający napięcie wyprostowane na prąd stały,
2 - stabilizujący i wygładzający pulsujące napięcie stałe (odfiltrowuje składową przemienną z napięcia wyprostowanego),
3 - zamieniający stałe napięcie na napięcie stałe o regulowanej wartości
W stopniu pośrednim znajdują się także kondensatory lub bloki kondensatorów elektrolitycznych w których magazynowana jest energia prądu stałego.

Stopień końcowy
W stopniu końcowym generowane i kształtowana jest częstotliwość napięcia zasilającego silnik. W stopniu końcowym znajdują się tranzystory mocy (IGBT) przełączane przez sygnały sterujące generowane w obwodzie sterowania i zabezpieczeń przemiennika. Sygnały sterujące pracą elementów mocy falownika mogą być generowane według różnych algorytmów.

Układ sterowania i zabezpieczeń
W układ sterowania i zabezpieczeń realizuje:
- sterowanie tranzystorami końcowymi falownika, czasem obwodu pośredniego lub prostownika, - wymiana danych pomiędzy przemiennikiem częstotliwości, a urządzeniami zewnętrznymi, komunikacja sieciowa - zbieranie i sygnalizowanie informacji o błędach i awariach - funkcję ochronną dla obwodu mocy falownika i silnika.
Ocena: 4.17/5 opinii: 154