Automatyczny przełącznik gwiazda-trójkąt
Automatyczny przełącznik gwiazda-trójkąt jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych systemów sterowania silnikami elektrycznymi.
Przełączniki gwiazda-trójkąt z przekaźnikami przeciążeniowymi, mają w normalnym układzie przekaźnik zabezpieczający w przewodach dochodzących do zacisków silnika U1, V1, W1 lub V2, W2, U2. Przekaźnik zabezpieczający jest czynny również w układzie gwiazdy, ponieważ jest włączony szeregowo z uzwojeniem silnika, przez przekaźnik przepływa prąd równy 0,58 prądu silnika.

Opis działania

Przycisk I pobudza przekaźnik czasowy K1. Jego zestyk zwierny o działaniu natychmiastowym K1/17-18 podaje napięcie na stycznik gwiazdy Q13. Stycznik Q13 przyciąga i podaje napięcie na stycznik sieciowy Q11 poprzez zestyk zwierny Q13/14-13. Styczniki Q11 i Q13 uzyskują samopodtrzymanie poprzez styki Q11/14-13 i Q11/44-43. Stycznik Q11 łączy silnik M1 w układzie gwiazdy do napięcia sieci.
Odpowiednio do nastawionego czasu przełączania zestyk K1/17-18 otwiera obwód prądowy Q1 Po 50 ms poprzez K1/17-28 zostaje zamknięty obwód prądowy Q15. Stycznik gwiazdy Q13 puszcza. Stycznik trójkąta Q15 przyciąga i poda pełne napięcie sieci na silnik M1. Jednocześnie zestyk rozwierny Q15/22-21 przerywa obwód prądowy Q13 i w ten sposób blokuje przed ponownym włączeniem podczas stanu pracy. Nowy rozruch jest możliwy tylko wtedy, gdy wcześniej nastąpiło wyłączenie przyciskiem 0 lub przy przeciążeniu zestykiem rozwiernym 95-96 na przekaźniku F2 lub przez zestyk zwierny 13-14 wyłącznika silnikowego lub wyłącznika mocy.

Q11: stycznik sieciowy
K1: przekaźnik czasowy
Q13: stycznik gwiazdy
Q15: stycznik trójkąta

Dobór wielkości styczników
Q11, Q15 = 0,58 x Ie
Q13 = 0,33 x Ie
Ocena: 3.88/5 opinii: 80